MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

II edycja konkursu

„Walory turystyczne Lubelszczyzny – obiekty z list UNESCO”.

 

 

Susiec, 2 czerwca 2010r.

 

 Podsumowanie konkursu

 

Lubelszczyzna  -  moja Mała Ojczyzna

 

W nawiązaniu do bogatej tradycji szkoły Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Suścu oraz doradca metodyczny Urszula Bartoszek ogłosiła cykl corocznych konkursów związanych z naszym regionem.  

 

W dniu 2. czerwca odbyło się podsumowanie II edycji pod hasłem „Walory turystyczne Lubelszczyzny – obiekty z list UNESCO”.

 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Do konkursu przystąpiło 25 zespołów 
z wszystkich poziomów kształcenia. Uczniowie wykazali się wiadomościami i umiejętnościami ponadprzedmiotowymi. Tematyka konkursu obejmuje treści wskazane do realizacji w  nowej podstawie programowej.

 

W ramach konkursu uczniowie wykonali specjalne wydanie gazetki szkolnej. W naszym województwie znajdują się 2 obiekty znajdujące się na listach UNESCO – Zamość Stare Miasto oraz Międzynarodowy Rezerwat Biosfery -  Polesie Zachodnie w Poleskim Parku Narodowym. W każdej gazetce poświęcono 2 z 8 stron na promocję najbliższej okolicy.

 

 W ubiegłym roku szkolnym odbyła się I edycja konkursu pod hasłem „Roztocze – 35 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego”. Konkurs zyskał uznanie władz oświatowych
i samorządowych. Po złożeniu stosownej dokumentacji potwierdzającej działalność ekologiczno-regionalną szkoły Lubelski Kurator Oświaty objął konkurs swoim patronatem. Fakt ten podniósł rangę konkursu oraz przyczynił się do promocji  szkoły i  środowiska.

 

Regulamin II etapu konkurs ogłoszony był na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie, LSCDN w Zamościu i ZSP w Suścu.

 

Ocenę prac konkursowych przeprowadzono 10 maja 2010 r. przez komisją
w składzie:

 

1.     Anna Myka -Raduj – kierownik zespołu ds. edukacji i udostępniania Poleskiego Parku Narodowego,

 

2.     Waldemar Raduj – pracownik Poleskiego Parku Narodowego

 

3.     Maria Rzeźniak – pracownik Muzeum w Zamościu

 

4.     Wiesława Gruner - doradca metodyczny historii

 

5.      Anna Rudy -  dziennikarka Tygodnika Zamojskiego

 

Swoją obecnością zaszczycili nas: poseł na sejm - Wojciech Żukowski, wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty Oddział w Zamościu - Tomasz Zieliński, wicestarosta powiatu Tomaszów Lub. -  Jan Fila, Dyrektor Wydziału Oświaty  w starostwie powiatowym- Mieczysław Watrak, Wójt gminy Susiec - Franciszek Kawa, Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i Nadleśnictwa Józefów – Krzysztof Malec.

 

Licznie przybyła młodzież  ze szkół z całego województwa, m.in. z  Chełma, Janowa,  Garbowa, Lublina oraz najliczniej  - uczniowie ze szkół  byłego województwa zamojskiego wraz ze swoimi nauczycielami.

 

Podsumowanie konkursu  obejmowało następujące działania:

 

Ø      Program artystyczny w młodzieży ZSP w Suścu – „Wycieczka po Zamościu, Poleskim Parku Narodowym i okolicach Suśca”,  przygotowana  przez  Bogumiłę Łasochę i Jana Skrobana.

 

W części drugiej zaprezentowano postacie, miejsca i wydarzenia z wszystkich prac konkursowych opisane autorskim tekstem wierszowanym „Małe Ojczyzny” przygotowanym przez Urszulę Bartoszek.

 

Ø      Wręczenie nagród przez sponsorów i członków komisji konkursowej.

 

Ø      Prelekcja pracownika Poleskiego Parku Narodowego;

 

Ø      Posiłek dla wszystkich uczniów, opiekunów i gości sponsorowany przez Wójta gminy Susiec.

 

Ø      Ewaluacja konkursu oraz podsumowania, wpisy uczestników do Kroniki Szkolnej.

 

 

 

Uroczystość prowadziła Pani Dyrektor Barbara Żelasko oraz młodzież Gimnazjum Publicznego
w Suścu.

 

W czasie podsumowania głos zabrali: wizytator – Tomasz Zieliński, wicestarosta Jan Fila oraz pracownik Muzeum w Zamościu -  Maria Rzeźniak.

 

Do przygotowania uroczystości włączyli się nauczyciele gimnazjum. Strona graficzna - Maria Mielniczek;  chór - Edyta Nieścior, oprawa plastyczna - Maria Mielniczek, Stanisława Pogudz, Urszula Bartoszek; zdjęcia, kronika - Piotr Żelasko; prezentacja multimedialna - Maria Mielniczek, Urszula Bartoszek; sprzęt, nagłośnienie - Paweł Fronc. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwała Bogumiła Łasocha  - autorka scenariusza oraz Urszula Bartoszek zajmująca się organizacją i przebiegiem całości konkursu.

 

 

 

W  roku szkolnym 2010/11 zapraszamy do udziału w III edycji konkursu

 

  

 

Sponsorzy:  

 

1.    Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie i Nadleśnictwo Jozefów

 

2.    Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

 

3.    Wójt Gminy Susiec

 

4.    Rada Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Suścu

 

5.    Poleski Park Narodowy

 

6.    Muzeum w Zamościu

 

7.    Wydział Promocji i Kultury i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Zamość

 

8.    Wydział Edukacji przy Urzędzie Miasta Zamość  

 

Sponsorom, uczestnikom konkursu,  nauczycielom, gościom, organizatorzy podsumowania konkursu składają serdeczne podziękowania za wspólne spotkanie i działania na rzecz rozwoju edukacji w regionie.

 

 

 

Opracowała:

 

Doradca metodyczny – Urszula Bartoszek

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )